Jedynka® Thinner - for thinning of styrene and chlorinated rubber products

Rozcieńcza wyroby styrenowane i chlorokauczukowe

Nie powoduje zmian w jednorodności rozcieńczonego wyrobu

0,5l

Jedynka Rozcieńczalnik

Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów styrenowanych i chlorokauczukowych.

Pola produktów

Specyfikacja

nie wydziela ostrego, nieprzyjemnego zapachu

nie powoduje zmian w jednorodności rozcieńczonego wyrobu

Termin przydatności: 
36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu