Uzupełniające

Dobierz produkty uzupełniające do prac malarskich! Rozcieńczalniki Jedynka są neutralne zapachowo oraz nie powodują zmian w jednorodności rozcieńczonego wyrobu. Przeznaczone do rozcieńczania wyrobów ftalowych i alkidowych oraz styrenowanych i chlorokauczukowych.

Jedynka Rozcieńczalnik Niskoaromatyczny 0,5 l - rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych i alkidowych
  • do wyrobów ftalowych

  • do wyrobów alkidowych

  • łagodny zapach

Jedynka Rozcieńczalnik 0,5 l - do wyrobów styrenowanych i chlorokauczukowych
  • do wyrobów styrenowanych

  • i chlorokauczukowych